O nama
Odseci
Aktivnosti
Kontakt
Galerija
Arhiva
    

Pravilnik i prijava.pdf
Word prijava
ONLINE prijava

RASPORED FESTIVALA PO DISCIPLINAMA I KATEGORIJAMA


TAKMIČARSKA KNJIZICA


REZULTATI:

SOLO I IZVORNO PEVANJE:

A B B1 C1

HARMONIKA:
A B C,D E,F

KLAVIR:
BABY A B,C,D

ŽIČANO GUDAČKI INSTRUMENTI:
BABY A B C

ŽIČANO TRZAČKI INSTRUMENTI:
BABY A B C D

DUVAČKI INSTRUMENTI:
BABY A B C D

KAMERNI ANSAMBLI:
G H

ORKESTRI:
J K
Copyright   ©   2011   msbtrudic.edu.rs