Настава се одвија у матичној школи и 4 издвојена одељења .
 

СПИСАК(број) ЗАПОСЛЕНИХ У ОСНОВНOJ МУЗИЧКOJ ШКОЛИ
„БОЖИДАР ТРУДИЋ“ , СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, ул.10 ОКТОБРА бр.13

ШКОЛСКА 2018/2019.ГОДИНА

НЕНАСТАВНО ОСОБЉЕ:

1.Јасмина Милекић-директор
2.Весна Гитарић ( Јелена Јелић на функцији директора)-педагог
3.Марија Зековић-секретар
4.Ана Ђорђевић-рачуновођа
5.Љиљана Рајковић-спремачица


НАСТАВНО ОСОБЉЕ:

ХАРМОНИКА:5

1.Милан Лазић
2.Иван Сарић
3.Слободан Ђурић
4.Марко Павловић ( боловање Ана Ивковић)
5.Јасенка Декић

КЛАВИР:10

1.Ивица Тодоровић
2.Јелена Блесић
3.Наталија Ивић
4.Петар Живановић (боловање Марија Стојановић-Ивковић )
5.Катарина Чолаковић
6.Теодора Павловић
7.Александра Дачић
8.Дијана Марисављевић
9.Данијел Павловић
10.Теодора Будимир


УПОРЕДНИ КЛАВИР:1

1.Драга Донић

КОРЕПЕТИЦИЈА:2

1.Драга Донић
2. Петар Живановић (боловање Марија Стојановић-Ивковић)

СОЛФЕЂО:6

1.Мира Весић
2.Мариела Поповић
3.Милена Ђорђевић (функција директора Јасмина Милекић )
4.Миња Ђуровић-Шашковић
5.Јелена Марић
6.Мирела Станојевић

ГИТАРА:3

1.Филип Мићковић
2.Јована Тарана
3.Јасмина Драгићевић

ВИОЛИНА:2

1.Ивана Давинић
2.Јелена Бошковић

ФЛАУТА:2

1.Ивана Симић
2.Сандра Ковачевић (боловање Светлана Јовичић )

КЛАРИНЕТ:1

1.Иван Теофиловић

СОЛО ПЕВАЊЕ: 3

1.Јована Јовићевић
2.Маријана Радосављевић (породиљско Биљана Ђорић)


Укупно: 37 запослених

Copyright   ©   2011   msbtrudic.edu.rs
O nama
Zaposleni
Aktivnosti
Kontakt
Galerija