Галерија

Новогодишњи концерти 

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА “БОЖИДАР ТРУДИЋ” ОДЕЉЕЊЕ У ЛАПОВУ 

КОНЦЕРТ У СУСРЕТ СРЕТЕЊУ
КОНЦЕРТ ПОВОДОМ ДАНА ШКОЛЕ "БОЖИДАР ТРУДИЋ"