ДОНАЦИЈЕ

ms.btrudic@gmail.com

026 317490

ДОБРО ДОШЛИ У ОСНОВНУ МУЗИЧКУ ШКОЛУ “БОЖИДАР ТРУДИЋ”

ИСТОРИЈАТ ШКОЛЕ

Музичка школа у Смедеревској Паланци постоји још од 1975. Године, сами почеци школе и прва године су биле најтеже, тако да је школа званично отворена школске 1985/1986.године.

Првих година школа је опстала захваљујући несебичној и великој помоћи музичке школе “Др. Војислав Вучковић” из Београда.

Године труда и напорног рада су прошле, школа је заслужила да добије и званичан назив. Од 1991. године Школа носи назив по српском композитору и диригенту Божидару Трудићу (1911-1989) – једном од највећих уметника и интелектуалаца које је изнедрила Паланка. Божидар је студирао композицију у класи Стевана Христића и Јосипа Славенског, и дириговање, са Крешимиром Барановићем и Михајлом Вукдраговићем. Поред компоновања био је и професор на Музичкој академији у Сарајеву, као и директор Музичке школе “Корнелије Станковић” у Београду. Из његовог стварачког опуса издвојили би смо 2 симфоније (Балканска и Симфонија у једном ставу), Концерт за виолину и оркестар, који је премијерно извео виолиниста Бранко Пајевић са Београдском филхармонијом под управом Живојина Здравковића, 23. априла 1954. године, затим концерт за виолончело и оркестар. Написао је низ камерних и солистичких композиција, као и хорова и песама уз пратњу оркестра. Паланци је посветио “Кантату родном крају” коју су извели Мирослав Чангаловић и Душан Трбојевић 1970. године поводом прославе 850 година Паланке.

Од једног малог одељења од званичног оснивања и само два одсека школа је напредовала и развијала се. Тако, да се данас можемо похвалити са укупно осам одсека и пет наставних предмета.

Нашу школу не чини само једно одељење у Смедеревској Паланци, имамо и одељења у Лапову, Великој Плани, Свилајнцу, Петровцу на Малви.
Основну музичку школу Божидар Трудић укупно похађа 377 ученика, има укупно 43-oje  запослених од тога су 35-оро натсавници.

ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

Издвојено одељење Основне музичке школе „Божидар Трудић“  из Смедеревске Паланке у  Петровцу на Млави почело је са радом школске 1988/89.године, од кад датирају први Самоуправни споразуми о дугорочној пословној сарадњи, број 117  од 01.09.2016.године, а Одлука о давању сагласности за рад одељења музичке школе донета је на Скупштини општине 01.10.1981.године. У издвојеном одељењу у Петровцу на Млави данас постоје четири одсека: одсек за клавир, одсек за соло певање, одсек за гитару и одсек за хармонику. Настава се изводи у просторијама Народног универзитета-Културно-просветни центар , улица Петра Добрњца број 179.

ЛАПОВО

Издвојено одељење Основне музичке школе „Божидар Трудић“  из Смедеревске Паланке у Лапову почело је са радом школске 1991/92.године .У  одељењу у Лапову данас постоје два одсека: одсек за клавир  и одсек за хармонику . Настава се изводи у просторијама Културно-туристичког центра  „Стефан Немања“, а на основу Одлуке бр.020-102/13-I-04 од 06.06.2013.године Скупштине Општине Лапово, којом се даје сагласност за продужетак Уговора бр.020-207/03-03 од 11.07.2003. о коришћењу просторија Културно-туристичког центра „Стефан Немања“ , улица Његошева број 33.

СВИЛАЈНАЦ

Издвојено одељење Основне музичке школе „Божидар Трудић“  из Смедеревске Паланке у  Свилајнцу почело је са радом школске 1994/95.године од када непрекидно ради и развија се. Одлука којом је основано издвојено одељење Основне музичке школе „Божидар Трудић“ из Смедеревске Паланке, донета је на седници Скупштине општине Свилајнац 08.10.1994.године, број 020-29/94-04-10 . Накнадно је донета још једна Одлука Скупштне општине Свилајнац број 06-36/07-04-3, дана 28.09.2007.године, којом је дата сагласност за рад и оснивање истутеног одељења Основне музичке школе „Божидар Трудић“ у Свилајнцу. У издвојеном одељењу у Свилајнцу данас постоје два одсека: одсек за клавир  и одсек за хармонику .Настава се изводи у Пољопривредно-ветеринарској школи са домом ученика, улица Краља Петра Првог број 64

ВЕЛИКА ПЛАНА

Издвојено одељење Основне музичке школе „Божидар Трудић“  из Смедеревске Паланке у  Великој Плани почело је са радом школске 2006/07.године. Скупштина општине Велика Плана донела је Закључак број 037-23/2005-I дана 30.06.2005.године, којим се даје сагласност за почетак рада издвојеног одељења, а након тога је и извршенинспецијски надзор од стране Општинског просветног инспектора, те је сачињен извештај о утврђивању испуњености прописаних услова за отварање издвојеног одељења број 610-14/2005-III-04 од 09.12.2005.године, којим је утврђено да су испуњени прописани услови. У издвојеном одељењу у Великој Плани данас постоје пет одсека: одсек за клавир, одсек за кларинет/саксофон, одсек за соло певање, одсек за гитару и одсек за хармонику, а настава се изводи у просторијама „Дома омладине“ Велика Плана, улица Косовска број 17.

 

МАТИЧНА ШКОЛА

Почеци основног музичког образовања у Смедеревској Паланци датирају од 1970. године, на основу постојећих докумената, а настава се одвијала у просторијама тадашњег Дома омладине „Брана Јевтић“. 1981. године формира се Одељење за основно музичко образовање у оквиру Основне школе „Олга Милошевић“.  18.06.1985. Одбор Музичког одељења упутио је захтев Самоуправној интересној  заједници  основног образовања  ради доношења одлуке о формирању Школе за основно музичко образовање, која би била у оквиру задружне школе „25. мај“ у Смедеревској Паланци као ООУР-а.  Након тога школа је формирана 6.09.1985. године и исте почела са радом прве школске године 1985/86. године. У матичној школи данас постоји седам одсека: одсек за клавир, одсек за виолину, одсек за кларинет/саксофон, одсек за флауту, одсек за соло певање, одсек за гитару и одсек за хармонику.

Контакт телефон је 026 317490 за сва издвојена одељења матичне школе.