ДОНАЦИЈЕ

ms.btrudic@gmail.com

026 317490

ДОБРО ДОШЛИ У ОСНОВНУ МУЗИЧКУ ШКОЛУ “БОЖИДАР ТРУДИЋ”

СТИГЛЕ СУ НАМ НОВЕ ДOНАЦИЈE

Ова година нам је до сада била изузетно успешна, што се тиче успеха наших ученика,

али и што се тиче набавке наставних средстава и опреме. Родитељ нашег ученика,

који жели да остане непознат широј јавности, донирао је средства у износу од 100.000

(сто хиљада) динара, и тако нам омогућио куповину разгласа, чије премирено

"пуштање" је било 1.9. на пријему првака.

Такође, добили смо и два рачунара од Министарства просвете, а ускоро треба да се

изврши и пренос средстава које смо добили од Министарства правде, у износу од

преко 200.000, која ће да буду употребљена на куповину материјала потребних за

извођење јавних наступа и Меморијала "Коста Манојловић".