KRATAK ISTORIJAT ŠKOLE


      Naša škola zvanično je počela sa radom septembra školske 1985/1986. godine. To je zapravo samo završni čin iznuđen dugogodišnjim nastojanjima da se u ovoj sredini stvore pristojni uslovi za muzičko obrazovanje dece, pošto Škola zapravo radi neprekidno od 1975. godine. Od neprocenjive vrednosti je podrška Muzičke škole "Dr. Vojislav Vučković" iz Beograda koja nam je nesebično pružala stručnu pomoć, ustupajući po potrebi  svoje iskusne nastavnike. Od 1991. godine Škola nosi naziv po srpskom kompozitoru i dirigentu Božidaru Trudiću (1911-1989) - jednom od najvećih umetnika i intelektualaca koje je iznedrila Palanka. Božidar je studirao kompoziciju u klasi Stevana Hristića i Josipa Slavenskog, i dirigovanje, sa Krešimirom Baranovićem i Mihajlom Vukdragovićem. Pored komponovanja bio je i profesor na Muzičkoj akademiji u Sarajevu, kao i direktor Muzičke škole "Kornelije Stanković" u Beogradu. Iz njegovog stvaračkog opusa izdvojili bi smo 2 simfonije (Balkanska i Simfonija u jednom stavu), Koncert za violinu i orkestar, koji je premijerno izveo violinista Branko Pajević sa Beogradskom filharmonijom pod upravom Živojina Zdravkovića, 23. aprila 1954. godine, zatim koncert za violončelo i orkestar. Napisao je niz kamernih i solističkih kompozicija, kao i horova i pesama uz pratnju orkestra. Palanci je posvetio "Kantatu rodnom kraju" koju su izveli Miroslav Čangalović i Dušan Trbojević 1970. godine povodom proslave 850 godina Palanke.  
O nama
Odseci
Aktivnosti
Kontakt
Galerija
Copyright     2016   msbtrudic.edu.rs